Hiển thị một kết quả duy nhất

1.328.000
1.088.0001.596.000
1.268.000
679.0001.147.000
863.0001.247.000
1.144.000