Hiển thị một kết quả duy nhất

1.515.000
1.230.0001.560.000
1.425.000
780.0001.070.000
1.170.000
1.005.0001.230.000
1.330.000