Hiển thị một kết quả duy nhất

2.800.000
2.450.000
1.088.000
1.568.000
1.084.000
1.508.000
349.0001.643.000
3.490.0003.590.000
349.000499.000