Hiển thị một kết quả duy nhất

-2%
3.057.000 2.990.000
429.000699.000
2.450.000
3.590.0003.690.000
1.508.000
1.084.000
1.088.000
1.568.000
349.0001.643.000