Hiển thị một kết quả duy nhất

-7%
-7%
1.390.0001.590.000
-7%
-7%
988.000
1.468.000
1.034.000
1.408.000
1.358.000
1.363.000
1.250.000
3.490.0003.590.000