Hiển thị một kết quả duy nhất

199.000398.000
245.000490.000
449.000499.000
250.000500.000