“Không thấy, không nghe, không nói” (DTT-2001)

120.000

  • Mã sản phẩm: DTT-2001
  • Kích thước: Không nghe: 11*5,5cm; Không thấy: 11*6,5cm; Không nói: 11*6,5cm
  • Chất liệu: nhựa
  • Quy cách: Bộ gồm 3 búp bê như hình.