Kệ sách KT171 màu vân gỗ kết hợp cùng kệ sách KT206 màu đen
Kệ sách KT171 màu trắng phủ melamine
Feedback đến từ khách hàng nhà SIB