sau khi lap dat ke treo tuong
Sau khi lắp đặt kệ treo tường
truoc khi lap dat ke treo tuong
Hiện trạng ban đầu (Trước khi lắp đặt kệ treo tường)