Thi công kệ treo tường – Shop thời trang Tú Quyên

Kệ gỗ dạng hộp với chiều dày 5cm, kệ được gắn lên đường với kết cấu âm hoàn toàn. Toàn bộ sản phẩm được thi công và hoàn thiện trong 5 ngày.