Phòng đọc sách chị Phương, Khu dân cư Him Lam

SIB đảm nhận toàn bộ quy trình từ tư vấn, thiết kế và thi công phòng đọc sách.

Chị Phương – Khu dân cư Him Lam, Bình Chánh HCM

Tags:góc đọc sách / kệ gỗ / kệ sách / phòng đọc sách